Nahlasovanie zmien v oznámených údajoch informačného systému

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Ak sa niektorý z údajov o prevádzkovateľovi alebo oznámenom informačnom systéme zmení, je potrebné nahlásiť zmenu, v ktorej je potrebné uviesť najmä identifikačné údaje prevádzkovateľa, pridelené identifikačné číslo, zmenený údaj (bod, ktorý sa v oznámení zmenil) a dátum, od kedy zmeny platia. Nahlasovanie zmien v oznamovaných údajoch informačného systému sa vykonáva prostredníctvom príslušného formuláru obdobne ako plnenie oznamovacej povinnosti.


Povinnosť oznámenia zmien sa nevzťahuje na počet oprávnených osôb uvádzaných v oznámení.

 

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky