Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky