Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Plná verzia stránky
2020 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky