Nové pravidlá spracúvania osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dňa 23. mája 2018 sa zástupcovia Rady a Parlamentu dohodli na novom nariadení o spracúvaní osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva. Nové pravidlá sú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), ktoré sa uplatňuje od 25. mája 2018.

 

Nové pravidlá nahradia Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sa momentálne uplatňuje.

 

Nariadenie sa bude vzťahovať na spracúvanie údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie. Začne sa uplatňovať od jesene 2018.

 

Viac sa dozviete v tlačovej správe Rady EÚ z 23. mája 2018.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky