Objednávky 2023

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
Identifikačný
údaj o obj. 
Popis objednaného
plnenia
Celková hodnota
obj. bez DPH
Celková hodnota
obj. s DPH
Dátum
vyhotovenia
obj.
IČO
dodávateľa
Obchodné meno
dodávateľa
Adresa/sídlo
dodávateľa
SchválilFunkcia
001/2023Letenka + poistenie - Brusel -
23.1. - 24.1.2023
577,86 €693,43 €10.1.202335 897 821Pelicantravel.com, s.r.o.     Pribinova 17954/10 
811 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
002/2023Ubytovanie - Brusel -
23.1. - 24.1.2023
125,45 €150,54 €10.1.202347 618 302Booking.com (Slovakia) s.r.o.Staromestská 3
811 03  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
003/2023Školenie - Novela Infozákona účinná od 1.1.2023
poskytovanie verejných inf. V nadväznosti
a ďalšiu inf. Legislatívu v roku 2023
74,17 €89,00 €10.1.202350 685 406PROEKO s.r.o.Strmý vŕšok 18,
841 06  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
004/2023Poskytovanie poradenských služieb
pri verejnom obstarávaní zákazky
"Elketronizácia služieb Úradu na ochranu
osobných údajov SR" - 2/3 zo zmluvnej odmeny
4 900,00 €5 880,00 €10.1.202344 119 313Tatra Tender s.r.o.Krčméryho 16,
811 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
005/2023Školenie - Stretnutie mzdárov a personalistov
na začiatku roka 2023 - ročné zúčt. dane
70,00 €84,00 €19.1.202336 287 229EDOS-PEM s.r.o.Tematínska 4,
851 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
006/2023Seminár PAM 38.0050,00 €60,00 €19.1.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C,
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
007/2023Monitoring médií za mesiac január 2023100,00 €120,00 €25.1.202331 402 445Slovakia Online s.r.o.Riazanská 57 831 03 BratislavaJUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
008/2023Letenka + poistenie - Brusel -
13.2. - 15.2.2023
540,45 €648,54 €27.1.202335 897 821Pelicantravel.com, s.r.o.     Pribinova 17954/10 
811 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
009/2023Ubytovanie - Brusel -
13.2. - 15.2.2023
215,40 €258,48 €27.1.202347 618 302Booking.com (Slovakia) s.r.o.Staromestská 3
811 03  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
010/2023Monitoring médií za obdobie 1.2.2023 - 31.1.20241 500,00 €1 800,00 €31.1.202331 402 445Slovakia Online s.r.o.Riazanská 57 831 03 BratislavaJUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
011/2023Školenie E-spis 480,00 €576,00 €31.1.202336 328 057ICZ Slovakia a.s.Soblahovská 2050
911 01  Trenčín
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
012/2023Cisco webex licencia na 1rok154,20 €185,04 €1.2.2023V14 AN23          Digital River Ireland LimitedDromore House
East Park
Shannon
County Clare
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
013/2023Školenie - Manažérske vzdelávanie vedúcoch pracovníkov
 v štátnej správe
100,00 €120,00 €7.2.202347 139 200OTIDEA, s.r.o.Astrová 2/A,
821 01  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
014/2023Školenie - Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly
štátneho rozpočtu a VÚC za rok 2022
v prostredí IS centrálneho konsolid. Systému
74,17 €89,00 €7.2.202336 287 229EDOS-PEM s.r.o.Tematínska 4,
851 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
015/2023Poradenstvo - Aplikačné a systémové konzultácie31,95 €38,34 €7.2.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C,
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
016/2023Poradenstvo - Aplikačné a systémové konzultácie31,95 €38,34 €8.2.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C,
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
017/2023Výroba pečiatokZREALIZOVANÁ NESKôR !!! - 15.2.2023
018/2023Letenka + poistenie + cestovné196,02 €235,22 €13.2.202335 897 821Pelicantravel.com, s.r.o.     Pribinova 17954/10 
811 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
019/2023Ubytovanie -  13.2.2023   JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
020/2023Letenka - poistenie502,95 €603,54 €13.2.202335 897 821Pelicantravel.com, s.r.o.     Pribinova 17954/10 
811 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
021/2023Ubytovanie118,33 €142,00 €13.2.202331 380 123GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15,
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
022/2023Hromadná licencia (12 prístupov)4 916,67 €5 900,00 €13.2.202355 173 705Informačná databáza, s.r.o.1. Mája 3980/23
069 01  Snina
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
023/2023Pečiatky25,00 €30,00 €15.2.202311 648 783Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLYKoľajná 29/A
831 06  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
024/2023Školenie - e-Government - Výkon verejnej moci
elektronicky v roku 2023 a ako vykonávať
 verejnú moc a prečo dodržať postupy elektronizácie
220,00 €264,00 €15.2.202335 900 831PROEKO s.r.o.Strmý vŕšok 18,
841 06  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
025/2023IT príslušenstvo1 927,20 €2 312,64 €27.2.202336 212 466Datacomp s.r.o.Moldavská cesta II. 49/2413
040 11 Košice
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
026/2023Školenie - Bezchybná správa registratúry a archív v roku 2023. Výklad zákonov –
evidencia, hodnotenie a vyraďovanie záznamov – Registratúrny poriadok a plán
209,00 €250,80 €27.2.202346 490 213Nakladatelství FORUM s.r.o.Seberíniho 1
821 03 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
027/2023Školenie - Zber finančných výkazov do Centrálneho
konsolidačného systému MFSR Zmena v predkladaní
FIN výkazov do CKS MFSR
74,17 €89,00 €27.2.202336 287 229EDOS-PEM s.r.o.Tematínska 4,
851 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
028/2023Konferencia Benátky -1 250,00 €1 500,00 €6.3.2023LU34064138European Centre for Certification
and Privacy
20, Rue Eugéne RuppertJUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
029/2023Aplikačné a systémové konzultácie38,34 €31,95 €6.3.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
030/2023Obnova licencií6 892,65 €8 271,18 €7.3.202344 989 709Egroup Solutions, a.s.Plynárenská 7/B,
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
031/2023Školenie - Postupy účtovania platné od 01.01.2023 v praxi“74,17 €89,00 €9.3.202336 287 229EDOS-PEM s.r.o.Tematínska 4,
851 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
032/2023Letenky (Benátky) = 484€ + poistenie = 28,84€ -427,37 €512,84 €13.3.202331 380 123GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
033/2023Ubytovanie -  (Benátky)775,83 €931,00 €13.3.202331 380 124GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka  ÚOOÚ
034/2023Skartovačka227,83 €273,39 14.3.2023 36 562 939Alza.sk s.r.o.Sliačska 1/D,
831 02 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
035/2023Daňová a Mzdová pohotovosť - ročný prístup170,00 €204,00 €16.3.202331 592 503Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
036/2023Hygienické potreby803,17 €963,80 €21.3.2023   JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
037/2023Poskytnutie služieb "Projektového manažéra" za mesiac februáe 2023 na
základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb  ÚOOÚ SR
a
Poskytnutie služieb "Finančného manažéra" za mesiac Február 2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR
3 080,00 €3 696,00 €21.3.202344 911 998Pelenius, a.s.Mlynské Nivy 73
821 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
038/2023Oprava poškodenia čelného skla na vozidleŠkoda
 Superb Combi 3V558C + Prezutie pneumatík na vozidle Škoda Superb Combi 3V558C + vyváženie kolies + montáž + čistenie diskov + uskladnenie
143,44 €172,13 €22.3.202331 403 743BerCar s.r.o.Galvaniho 14
821 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
039/2023Online seminár PAM 38.0150,00 €60,00 €24.3.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
040/2023Ventilátor Lenovo Legion 5 + Teplovodivá pasta GD900 (0.5g)
+ doprava
49,97 €59,96 €27.3.202353 853 890Foxym.sk s.r.o.A. Mamateja 5147/14
036 01  Martin
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
041/2023Odborný seminár - Správny súdny poriadok a zmeny v správnom súdnictve80,00 €96,00 €27.3.202335 809 019APORES, s.r.o.Dr. VI. Clementisa 10
821 02  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
042/2023Vykonanie obhliadky pracoviska, posúdenie zdravotných rizík zamestnancov, aktualizácia kategorizácie300,00 €360,00 €30.3.202335 802 049FOLYMA, s.r.o.Mudroňova 38
811 01  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
043/2023Školenie - QuBit konferencia Praha 2023774,00 €936,54 €30.3.202347 717 505QuBit security s.r.o.J. Kozáčeka 2
960 01  Zvolen
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
044/2023Poskytnutie služieb "Projektového manažéra" za mesiac marec 2023 na
základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb  ÚOOÚ SR
a
Poskytnutie služieb "Finančného manažéra" za mesiac marec 2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR
3 542,00 €4 250,40 €30.3.202344 911 998Pelenius, a.s.Mlynské Nivy 73
821 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
045/2023Skartácia1,00 €1,20 €30.3.202345 539 197Green Wave Recycling, s.r.o.Green Wawe Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70
968 01  Nová Baňa
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
046/2023Školenie   47 139 200OTIDEA, s.r.o.Astrová 2/A,
821 01  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
047/2023Školenie - MS Excel 1 - Užitočné základy pre
začiatočníkov
74,17 €89,00 €19.4.202335 900 831PROEKO s.r.o.Strmý vŕšok 18,
841 06  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
048/2023Objednávka na zabezpečenie ubytovania 215,70 €258,84 €20.4.202331 380 124GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15,
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
049/2023Servis auta + výmena pneumatík + umytie293,95 €352,74 €20.4.202331 403 743BerCar s.r.o.Galvaniho 14
821 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky