Objednávky 2023

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
Identifikačný
údaj o obj. 
Popis objednaného
plnenia
Celková hodnota
obj. bez DPH
Celková hodnota
obj. s DPH
Dátum
vyhotovenia
obj.
IČO
dodávateľa
Obchodné meno
dodávateľa
Adresa/sídlo
dodávateľa
SchválilFunkcia
001/2023Letenka + poistenie - Brusel -
23.1. - 24.1.2023
577,86 €693,43 €10.1.202335 897 821Pelicantravel.com, s.r.o.     Pribinova 17954/10 
811 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
002/2023Ubytovanie - Brusel -
23.1. - 24.1.2023
125,45 €150,54 €10.1.202347 618 302Booking.com (Slovakia) s.r.o.Staromestská 3
811 03  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
003/2023Školenie - Novela Infozákona účinná od 1.1.2023
poskytovanie verejných inf. V nadväznosti
a ďalšiu inf. Legislatívu v roku 2023
74,17 €89,00 €10.1.202350 685 406PROEKO s.r.o.Strmý vŕšok 18,
841 06  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
004/2023Poskytovanie poradenských služieb
pri verejnom obstarávaní zákazky
"Elketronizácia služieb Úradu na ochranu
osobných údajov SR" - 2/3 zo zmluvnej odmeny
4 900,00 €5 880,00 €10.1.202344 119 313Tatra Tender s.r.o.Krčméryho 16,
811 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
005/2023Školenie - Stretnutie mzdárov a personalistov
na začiatku roka 2023 - ročné zúčt. dane
70,00 €84,00 €19.1.202336 287 229EDOS-PEM s.r.o.Tematínska 4,
851 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
006/2023Seminár PAM 38.0050,00 €60,00 €19.1.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C,
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
007/2023Monitoring médií za mesiac január 2023100,00 €120,00 €25.1.202331 402 445Slovakia Online s.r.o.Riazanská 57 831 03 BratislavaJUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
008/2023Letenka + poistenie - Brusel -
13.2. - 15.2.2023
540,45 €648,54 €27.1.202335 897 821Pelicantravel.com, s.r.o.     Pribinova 17954/10 
811 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
009/2023Ubytovanie - Brusel -
13.2. - 15.2.2023
215,40 €258,48 €27.1.202347 618 302Booking.com (Slovakia) s.r.o.Staromestská 3
811 03  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
010/2023Monitoring médií za obdobie 1.2.2023 - 31.1.20241 500,00 €1 800,00 €31.1.202331 402 445Slovakia Online s.r.o.Riazanská 57 831 03 BratislavaJUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
011/2023Školenie E-spis 480,00 €576,00 €31.1.202336 328 057ICZ Slovakia a.s.Soblahovská 2050
911 01  Trenčín
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
012/2023Cisco webex licencia na 1rok154,20 €185,04 €1.2.2023V14 AN23          Digital River Ireland LimitedDromore House
East Park
Shannon
County Clare
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
013/2023Školenie - Manažérske vzdelávanie vedúcoch pracovníkov
 v štátnej správe
100,00 €120,00 €7.2.202347 139 200OTIDEA, s.r.o.Astrová 2/A,
821 01  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
014/2023Školenie - Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly
štátneho rozpočtu a VÚC za rok 2022
v prostredí IS centrálneho konsolid. Systému
74,17 €89,00 €7.2.202336 287 229EDOS-PEM s.r.o.Tematínska 4,
851 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
015/2023Poradenstvo - Aplikačné a systémové konzultácie31,95 €38,34 €7.2.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C,
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
016/2023Poradenstvo - Aplikačné a systémové konzultácie31,95 €38,34 €8.2.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C,
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
017/2023Výroba pečiatokZREALIZOVANÁ NESKôR !!! - 15.2.2023
018/2023Letenka + poistenie + cestovné - Oczvirk196,02 €235,22 €13.2.202335 897 821Pelicantravel.com, s.r.o.     Pribinova 17954/10 
811 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
019/2023Ubytovanie  13.2.2023   JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
020/2023Letenka - poistenie502,95 €603,54 €13.2.202335 897 821Pelicantravel.com, s.r.o.     Pribinova 17954/10 
811 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
021/2023Ubytovanie118,33 €142,00 €13.2.202331 380 123GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15,
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
022/2023Hromadná licencia (12 prístupov)4 916,67 €5 900,00 €13.2.202355 173 705Informačná databáza, s.r.o.1. Mája 3980/23
069 01  Snina
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
023/2023Pečiatky25,00 €30,00 €15.2.202311 648 783Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLYKoľajná 29/A
831 06  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
024/2023Školenie - e-Government - Výkon verejnej moci
elektronicky v roku 2023 a ako vykonávať
 verejnú moc a prečo dodržať postupy elektronizácie
220,00 €264,00 €15.2.202335 900 831PROEKO s.r.o.Strmý vŕšok 18,
841 06  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
025/2023IT príslušenstvo1 927,20 €2 312,64 €27.2.202336 212 466Datacomp s.r.o.Moldavská cesta II. 49/2413
040 11 Košice
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
026/2023Školenie - Bezchybná správa registratúry a archív v roku 2023. Výklad zákonov –
evidencia, hodnotenie a vyraďovanie záznamov – Registratúrny poriadok a plán
209,00 €250,80 €27.2.202346 490 213Nakladatelství FORUM s.r.o.Seberíniho 1
821 03 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOU
027/2023Školenie - Zber finančných výkazov do Centrálneho
konsolidačného systému MFSR Zmena v predkladaní
FIN výkazov do CKS MFSR
74,17 €89,00 €27.2.202336 287 229EDOS-PEM s.r.o.Tematínska 4,
851 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
028/2023Konferencia Benátky - J. Sisáková a N. Juríková1 250,00 €1 500,00 €6.3.2023LU34064138European Centre for Certification
and Privacy
20, Rue Eugéne RuppertJUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
029/2023Aplikačné a systémové konzultácie38,34 €31,95 €6.3.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
030/2023Obnova licencií6 892,65 €8 271,18 €7.3.202344 989 709Egroup Solutions, a.s.Plynárenská 7/B,
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
031/2023Školenie - Postupy účtovania platné od 01.01.2023 v praxi“74,17 €89,00 €9.3.202336 287 229EDOS-PEM s.r.o.Tematínska 4,
851 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
032/2023Letenky (Benátky) = 484€ + poistenie = 28,84€ - J.Sisáková a
N. Juríková
427,37 €512,84 €13.3.202331 380 123GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
033/2023Ubytovanie - (Benátky)775,83 €931,00 €13.3.202331 380 124GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka  ÚOOÚ
034/2023Skartovačka227,83 €273,39 14.3.2023 36 562 939Alza.sk s.r.o.Sliačska 1/D,
831 02 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
035/2023Daňová a Mzdová pohotovosť - ročný prístup170,00 €204,00 €16.3.202331 592 503Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
036/2023Hygienické potreby803,17 €963,80 €21.3.2023   JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
037/2023Poskytnutie služieb "Projektového manažéra" za mesiac februáe 2023 na
základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb  ÚOOÚ SR
a
Poskytnutie služieb "Finančného manažéra" za mesiac Február 2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR
3 080,00 €3 696,00 €21.3.202344 911 998Pelenius, a.s.Mlynské Nivy 73
821 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
038/2023Oprava poškodenia čelného skla na vozidleŠkoda
 Superb Combi 3V558C + Prezutie pneumatík na vozidle Škoda Superb Combi 3V558C + vyváženie kolies + montáž + čistenie diskov + uskladnenie
143,44 €172,13 €22.3.202331 403 743BerCar s.r.o.Galvaniho 14
821 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
039/2023Online seminár PAM 38.0150,00 €60,00 €24.3.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
040/2023Ventilátor Lenovo Legion 5 + Teplovodivá pasta GD900 (0.5g)
+ doprava
49,97 €59,96 €27.3.202353 853 890Foxym.sk s.r.o.A. Mamateja 5147/14
036 01  Martin
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
041/2023Odborný seminár - Správny súdny poriadok a zmeny v správnom súdnictve80,00 €96,00 €27.3.202335 809 019APORES, s.r.o.Dr. VI. Clementisa 10
821 02  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
042/2023Vykonanie obhliadky pracoviska, posúdenie zdravotných rizík zamestnancov, aktualizácia kategorizácie300,00 €360,00 €30.3.202335 802 049FOLYMA, s.r.o.Mudroňova 38
811 01  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
043/2023Školenie - QuBit konferencia Praha 2023774,00 €936,54 €30.3.202347 717 505QuBit security s.r.o.J. Kozáčeka 2
960 01  Zvolen
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
044/2023Poskytnutie služieb "Projektového manažéra" za mesiac marec 2023 na
základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb  ÚOOÚ SR
a
Poskytnutie služieb "Finančného manažéra" za mesiac marec 2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR
3 542,00 €4 250,40 €30.3.202344 911 998Pelenius, a.s.Mlynské Nivy 73
821 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
045/2023Skartácia1,00 €1,20 €30.3.202345 539 197Green Wave Recycling, s.r.o.Green Wawe Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70
968 01  Nová Baňa
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
046/2023Školenie200,00 €240,00 € 47 139 200OTIDEA, s.r.o.Astrová 2/A,
821 01  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
047/2023Školenie - MS Excel 1 - Užitočné základy pre
začiatočníkov
74,17 €89,00 €19.4.202335 900 831PROEKO s.r.o.Strmý vŕšok 18,
841 06  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
048/2023Objednávka na zabezpečenie ubytovania 215,70 €258,84 €20.4.202331 380 124GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15,
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
049/2023Servis auta + výmena pneumatík + umytie293,95 €352,74 €20.4.202331 403 743BerCar s.r.o.Galvaniho 14
821 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
050/2023Ubytovanie Praha 302,73 €333,00 €21.4.202327 176 657OREA HOTELS s.r.o.Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
051/2023Zákonník práce - Veľký komentár119,17 €143,00 €25.4.202344 871 384EUROKÓDEX, s.r.o.Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
052/2023Objednávka na zabezpečenie ubytovania Strasburg240,00 €288,00 €28.4.202331 380 124GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15,
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
053/2023Objednávka zabezpečenia poistenia cestujúceho13,35 €14,42 €28.4.202331 380 124GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15,
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
054/2023Aplikačné a systémové konzultácie95,85 €115,02 €28.4.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
055/2023Prezutie pneumatík280,84337,0128.4.202336 237 337BerCar s.r.o.Galvaniho 14
821 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
056/2023Aplikačné a systémové konzultácie63,90 €76,68 €2.5.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.821 04  BratislavaJUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
057/2023Poistenie zamestnanca pri ZPC Praha10,20 €12,24 €2.5.202331380124GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15,
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
058/2023Poskytovanie poradenských služieb
pri verejnom obstarávaní zákazky
"Elketronizácia služieb Úradu na ochranu
osobných údajov SR" - 3/3 zo zmluvnej odmeny
4 900,00 €5 880,00 €2.5.202344119313Tatra Tender s.r.o.Krčméryho 16,
811 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
059/2023Školenie - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so
zákonom o štátnej službe -3osoby
300,00 €360,00 €4.5.202347 139 200OTIDEA, s.r.o.Astrová 2/A,
821 01  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
060/2023Školenie - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so
zákonom o štátnej službe 
100,00 €120,00 €4.5.202347 139 200OTIDEA, s.r.o.Astrová 2/A,
821 01  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
061/20232. ročník vedeckej konferencie, Bezpečnosť elektronickej
 komunikácie
25,00 €30,00 €5.5.2023735779Akadémia Policajného zboru
 v Bratislave
Sklabinská 1
835 17 Bratislava 35
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
062/2023Aplikačné a systémové konzultácie31,95 €38,34 €5.5.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
063/2023Letenka + ubytovanie + poistenie osoby
 Brusel
-
oslobodené od DPH
953,88 €15.5.202331 380 124GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15,
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
064/2023Letenka + ubytovanie + poistenie osoby
Brusel
-
oslobodené od DPH
1 407,42 €15.5.202331 380 124GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15,
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
065/2023Vzdialené pripojenie104,17 €125,00 €15.5.202347 192 917PC Support s.r.o.Martina Rázusa 11454/70
010 01  Žilina
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
066/2023Letenka + ubytovanie + poistenie osoby
 - Brusel (12.6. - 14.6.2023)
 906,24 €17.5.202331 380 125GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15,
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
067/2023Letenka + ubytovanie + poistenie osoby
 - Brusel (14.6. - 15.6.2023)
 586,88 €17.5.202332 380 125GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15,
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
068/2023Aplikačné a systémové konzultácie31,95 €38,34 €17.5.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
069/2023Školenie - Aktuálne zmeny v štátnej službe, návod ko ich aplikovať
vpraxi a rozbor najdôležitejších súdnych rozhodutí
100,00 €120,00 €17.5.202347 139 200OTIDEA, s.r.o.Astrová 2/A,
821 01  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
070/2023Aplikačné a systémové konzultácie52,90 €63,48 €18.5.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
071/2023Tonery2 205,94 €2 647,13 €22.5.202350 605 631GRIPEX s.r.o.Mlynská 21 900 44 TomášovJUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
072/2023Servis auta   644,90 €773,88 €22.5.202331 403 743BerCar s.r.o.Galvaniho 14
821 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
073/2023Aplikačné a systémové konzultácie26,45 €31,74 €22.5.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
074/2023Oprava tlačiarne406,00 €487,20 €25.5.202350 605 631GRIPEX s.r.o.Mlynská 21 900 44 TomášovJUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
075/2023Servis vozidla545,62 €654,74 €26.5.202331 403 743BerCar s.r.o.Galvaniho 14
821 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
076/2023Aplikačné a systémové konzultácie31,95 €38,34 €26.5.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
077/2023IT príslušenstvo + teplomer - 4ks103,73 €124,48 €1.6.202327 082 440Alza.sk s.r.o.Jateční 33ap;  170 00 Praha, ČRJUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
078/2023Letenka + ubytovanie + poistenie osoby
Brusel
-
oslobodené od DPH
940,42 €2.6.202331 380 124GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15,
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
079/2023Školenie - Objednávky a faktúry - základná finančná
kontrola a zverejňovanie v roku 2023
90,00 €108,00 €6.6.202347 139 200OTIDEA, s.r.o.Astrová 2/A,
821 01  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
080/2023Predĺženie licencie untagled firewall1 541,67 €1 850,00 €6.6.2023 35 843 136Vahal, s.r.oVrahovická 4359/56c
79601 Prostějov
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
081/2023Aplikačné a systémové konzultácie31,95 €38,34 €6.6.202336 237 337Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
082/2023Aplikačné a systémové konzultácie26,45 €31,74 €6.6.202336 237 338Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
083/2023Poskytnutie služieb "Projektového manažéra" za mesiac februáe 2023 na
základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb  ÚOOÚ SR
a
Poskytnutie služieb "Finančného manažéra" za mesiac Február 2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR
3 234,00 €3 880,80 €7.6.202344 911 998Pelenius, a.s.Mlynské Nivy 73
821 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
084/2023Aplikačné a systémové konzultácie26,45 €31,74 €12.6.202336 237 338Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
085/2023Školenie - Riadený výberový rozhovor aj v súlade zo
zákonom o štátnej službe
200,00 €240,00 €16.6.202347 139 200OTIDEA, s.r.o.Astrová 2/A,
821 01  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
086/2023Hygienické potreby547,50 €657,00 €22.6.202332 155 557www.KANCELARIA.123.sk
Andrej Lučenič - CAR LINE
Jána Poničana 5
841 08  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
087/2023Minerálna voda80,84 €70,37 €23.6.202335 801 948VODAX a.s.Sasinkova 5
811 08  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
088/2023STK + EK vozidla BL 092 JT129,00 €154,80 €7.6.202331 403 743BerCar s.r.o.Galvaniho 14
821 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
089/202317. stretnutie CISO club144,00 €172,80 €3.7.202347 717 505QuBit security, s.r.o.J. Kozáčeka 2
960 01  Zvolen
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
090/2023Aplikačné a systémové konzultácie63,90 €76,68 €3.7.202336 237 338Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
091/2023Poskytnutie služieb "Projektového manažéra" za mesiac jún 2023 na
základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb  ÚOOÚ SR
a
Poskytnutie služieb "Finančného manažéra" za mesiac jún 2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR
3 388,00 €4 065,60 €10.7.202344 911 998Pelenius, a.s.Mlynské Nivy 73
821 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
092/2023Implementácia mVL +
Aplikačné a systémové konzultácie
77,90 €93,48 €13.7.202336 237 338Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
093/2023Právne zastúpenie ÚOOÚ SR632,52 €759,02 €13.7.202342 021 626AK JUDr. Martin Bartko - JUDr. Silvia
Bartková
Piaristická 6667
911 01  Trenčín
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
094/2023Kuchynský riad835,27 €1 002,32 €20.7.202334 128 409WELA - PORCELÁN s.r.o.K Výstavisku 630
911 01  Trenčín
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
095/2023Poskytnutie služieb "Projektového manažéra" za mesiac júl 2023 na
základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb  ÚOOÚ SR
a
Poskytnutie služieb "Finančného manažéra" za mesiac júl 2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR
4 040,00 €4 848,00 €31.7.202344 911 998Pelenius, a.s.Mlynské Nivy 73
821 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
096/2023Auto servis156,43 €187,72 €7.8.202331 403 743BerCar s.r.o.Galvaniho 14
821 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
097/2023Letenky (Vietnam) + CP1 703,72 €2 044,46 €10.8.202331 380 123GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
098/2023Letenka + ubytovanie + poistenie -  - Brusel 806,24 €22.8.202331 380 123GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
099/2023Aplikačné a systémové konzultácie287,55 €345,06 €22.8.202336 237 338Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
100/2023Minerálna voda47,12 €53,84 €22.8.202335 801 948VODAX a.s.Sasinkova 5
811 08  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
101/2023Oprava čelného skla na vozidle BL 589 PT70,00 €84,00 €31.8.202331 403 743BerCar s.r.o.Galvaniho 14
821 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
102/2023SEMINÁR : Správne trestanie - v kontexte správneho konania a
správneho súdnictva
945,83 €1 135,00 €31.8.202346 380 434Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o.Jungmannova 750/34
110 00 Praha
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
103/2023Kopírovací papier A4 - 25bal.437,50 525,00 31.8.202346 472 738Andrea Móderová - UNIPAPKňažské 532/8
911 06 Trenčín
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
104/2023Kniha - Správny poriadok-komentár 4. vydanie70,83 €85,00 €4.9.202346 380 434Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.,
organizačná zložka
Michalská 9
 811 01 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
105/2023Servis vozidla Huinday I30 BL 488 GP225,90 €271,08 €5.9.202331 403 743BerCar s.r.o.Galvaniho 14
821 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
106/2023Online kniha Účtovné súvťažnosti pre ROPO, obce a VÚC141,10 €169,32 €5.9.202335 730 129Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.Železničiarska 13
814 99  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
107/2023Servis vozidla Huinday458,19 €549,83 €8.9.202331 403 743BerCar s.r.o.Galvaniho 14
821 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
108/2023Online školenie - Infozákon : aktuálne novely a riešenia
naj
200,00 €240,00 €31.8.202347 139 200OTIDEA, s.r.o.Astrová 2/A,
821 01  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
109/2023Online školenie - Zákon o sťažnostiach a jeho
 aplikácia v praxi
200,00 €240,00 €31.8.202347 139 200OTIDEA, s.r.o.Astrová 2/A,
821 01  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
110/2023Poskytnutie služieb "Projektového manažéra" za mesiac august 2023 na
základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb  ÚOOÚ SR
a
Poskytnutie služieb "Finančného manažéra" za mesiac august  2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR
4 444,00 €5 332,80 €8.9.202344 911 998Pelenius, a.s.Mlynské Nivy 73
821 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
112/2023EPI konferencia Kybernetická bezpečnosť - konferencia
 
522,00 €626,40 €11.9.202331 592 503Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
113/2023Ubytovanie pre 2os. - - Hotel Grand**** Jasná189,13 €226,95 €11.9.202331 560 636Tatry mountain resorts a.s.   
114/2023STK + EK 129,00 €154,80 €13.9.202331 403 743BerCar s.r.o.Galvaniho 14
821 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
115/2023Online školenie - Infozákon : aktuálne novely a riešenia
najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy
100,00 €120,00 €13.9.202347 139 200OTIDEA, s.r.o.Astrová 2/A,
821 01  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
116/2023Ubytovanie + letenky + CP - Poľsko868,96 €1 042,75 €14.9.202331 380 123GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
117/2023Školenie - Prevádzka motorových vozidiel,
 organizácia a riadenie autoprevádzky,
automobil na pracovnej ceste, zmeny v oblasti elektromobility
 89,00 €14.9.202336 287 229EDOS-PEM s.r.o.Tematínska 4,
851 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
118/2023Kancelárske potreby1 278,51 €1 534,21 €19.9.202346 472 738Andrea Móderová - UNIPAPKňažské 532/8
911 06 Trenčín
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
119/2023Reklamné predmety s potlačou3 147,45 €3 776,94 €21.9.202334 112 642Agentura INA spol. s.r.o.Bratislavská 93
911 05 Trenčín
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
120/2023Stravovanie - konferencia Trenčín492,75 €591,30 €21.9.202336 690 805SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o.Gen. M.R. Štefánika 2
911 01  Trenčín
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
121/2023Ubytovanie + stravovanie + prenájom priestorov +
daň z ubytovania
458,34 €1 468,50 €21.9.202346 857 508GRAND - HOTEL Trenčín, s.r.o.Palackého 3477
911 01  Trenčín 
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
122/2023Prenájom priestorov 254,17 €305,00 €21.9.202353 341 121DELORIS, s.r.o.Palackého 3477
911 01  Trenčín 
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
123/2023Ubytovanie + miestny poplatok L.
- Poprad
131,67 €158,00 €25.9.202353 058 151Tatra Suites Holding, s.r.o.Sobotské námestie 1768/43
058 01  Poprad
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
125/2023Poskytnutie služieb "Projektového manažéra" za mesiac september 2023 na
základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb  ÚOOÚ SR
a
Poskytnutie služieb "Finančného manažéra" za mesiac september  2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR
4 605,60 €3 838,00 €3.10.202344 911 998Pelenius, a.s.Mlynské Nivy 73
821 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
126/2023Služby BOZP200,00 €240,00 €3.10.202346 893 971Transportexpert s.r.o.Sokolská 1646/84JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
127/2023Poplatok za poskytovanie služby mVL9,68 €11,62 €3.10.202336 237 338Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
128/2023Vizitky 9 *5cm (9mien x 100ks)180,00 €216,00 €10.10.202334 112 642Agentura INA spol. s.r.o.Bratislavská 93
911 05 Trenčín
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
129/2023Kancelárske potreby548,64 €658,37 €10.10.202346 472 738Andrea Móderová - UNIPAPZlatovská 22
911 05  Trenčín
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
130/2023Letenka + ubytovanie + CP -  Brusel709,07 €850,88 €10.10.202331 380 123GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
131/2023Ubytovanie + CP  Štrasburg 303,42 €13.10.202331 380 123GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
132/2023Kurz angličtiny1 166,00 €1 399,20 €13.10.202342 208 483The BridgeLadice 330
951 77 Ladice
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
133/2023Vypracovanie vyjadrenia žalobcu316,26 €379,51 €16.10.202342 021 626Advokátska kancelária JUDr. Martin Bartko - JUDr. Silvia BartkováPiaristická 6667
911 01  Trenčín
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
134/2023Hygienické potreby580,87 €697,05 €16.10.202355 589 642Kancelária 123 s.r.o.Jána Poničana 5
841 08  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
135/2023Stravovacie služby505,91 €556,50 €16.10.202345 925 127AlternaTiff, s.r.o.MierovéNám.20/2020
  911 01  Trenčín 
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
136/2023Školenie100,00 €120,00 €25.10.202347 139 200OTIDEA, s.r.o.Astrová 2/A,
821 01  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
137/2023Vianočné balíčky 1 949,40 €2 339,28 €25.10.202334 112 642Agentúra INA s.r.o.Bratislavská 93
911 05 Trenčín
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
138/2023STK + EK na vozidle Hyundai i30 s ev. číslom
BL 488 GP a BL 494 GP
369,77 €443,72 €25.10.202331 403 743BerCar s.r.o.Galvaniho 14
821 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
139/2023Letenka + ubytovanie +  - Luxemburg1 237,02 €1 484,42 €26.10.202331 380 123GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
141/2023Prezutie pneumatík 329,08 €26.10.202331 403 743BerCar s.r.o.Galvaniho 14
821 04  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
142/2023Aplikačné a systémové konzultácie  31.10.202336 237 338Seyfor Slovensko, a.s.Plynárenská 7/C
821 09  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
143/2023Poskytnutie služieb "Projektového manažéra" za mesiac október 2023 na
základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb  ÚOOÚ SR
a
Poskytnutie služieb "Finančného manažéra" za mesiac október 2023 na základe Výkazu prác na projekte Elektronizácie služieb ÚOOÚ SR
5 076,00 €6 091,20 €31.10.202344 911 998Pelenius, a.s.Mlynské Nivy 73
821 05  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
144/2023Zhotovenie Informačného systému v súlade so
špecifikáciou 
1 900 000,00 €2 280 000,00 €1.11.202350 412 329ESMO s.r.o.Ružová dolina 6
821 08  Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
145/2023 Letenky + CP - Brusel -  -
27. - 30.11.2023
633,68 €760,42 €7.11.202331 380 123GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
146/2023Ubytovanie -Brusel -  -
27. - 30.11.2023
504,17 €605,00 €7.11.202331 380 124GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
147/2023Letenka + ubytovanie + ročné CP -  - Brusel
6.12. - 7.12.2023
731,36 €877,63 €13.11.202331 380 125GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ
148/2023Letenky + CP -439,03 €526,84 €13.11.202331 380 123GO travel Slovakia, s.r.o.Moskovská 15
811 08 Bratislava
JUDr. Anna Vittekovápodpredsedníčka ÚOOÚ