Ochrana osobných údajov v kontexte volieb

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Dávame do pozornosti, že Európska komisia vydala Usmernenie o uplatňovaní práva Únie v oblasti ochrany údajov v kontexte volieb. Cieľom tohto usmernenia je zdôrazniť povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov počas volieb nakoľko všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa vzťahuje na všetkých aktérov volieb (európske a vnútroštátne politické strany, európske a vnútroštátne politické nadácie, platformy, spoločnosti zaoberajúce sa analýzou údajov a orgány verejnej moci zodpovedné za volebný proces) a samozrejme sa vzťahuje na všetky operácie spracúvania osobných údajov v rámci volieb. Dávame do pozornosti aj leták EK k Ochrane osobných údajov Európanov vo voľbách. Viac informácií k zabezpečeniu slobodných a spravodlivých volieb sa dozviete na webovej stránke Európskej komisie.

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky