Odporúčania o právnom základe pre uchovávanie údajov o kreditných kartách výlučne na účely uľahčenia ďalších online transakcií

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na májovom plenárnom zasadnutí Odporúčania o právnom základe pre uchovávanie údajov o kreditných kartách výlučne na účely uľahčenia ďalších online transakcií (Recommendations 02/2021 on the legal basis for the storage of credit card data for the sole purpose of facilitating further online transactions).

 

Odporúčania sa týkajú situácií, v ktorých dotknuté osoby kupujú produkt alebo platia za služby prostredníctvom webových stránok alebo aplikácií a poskytujú údaje svojich kreditných kariet s cieľom uzavrieť transakciu. V takýchto situáciách dotknutá osoba neočakáva, že sa údaje o kreditnej karte budú uchovávať dlhšie, ako je potrebné na zaplatenie tovaru alebo poskytnutia služieb Uchovávanie údajov o kreditnej karte na uľahčenie budúcich nákupov nie je nevyhnutné na sledovanie oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany. Preto by sa súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov mal považovať za jediný vhodný právny základ na ukladanie údajov o kreditných kartách po zaplatení. 

 

Odporúčania sú dostupné na tomto odkaze v anglickom jazyku.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky