Oprávnená osoba a poučenie oprávnenej osoby podľa novej právnej úpravy

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky