Organizovanie skúšky mimo sídla úradu

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Úrad vykonáva skúšku fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby aj mimo sídla úradu. V prípade, že máte záujem technicky zabezpečiť zázemie na jej vykonanie (zabezpečíte vyhovujúce priestory, zorganizujete pod Vašou hlavičkou minimálne 30 uchádzačov o skúšku) kontaktuje úrad písomne prostredníctvom nižšie priloženého formulára „Formulár pre organizátora zabezpečujúceho technické podmienky skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby mimo sídla úradu“, ktorý po vyplnení poštou zašlite na adresu úradu spoločne s vyplnenými žiadosťami uchádzačov (bez vyplneného dátumu konania skúšky v ich žiadostiach). Žiadame Vás, aby ste zasielali Vaše žiadosti s dostatočným časovým predstihom. Po doručení Vašej žiadosti Vás bude úrad telefonicky alebo e-mailom informovať o potvrdení termínu a času konania skúšky.

 

Formulár pre organizátora zabezpečujúceho technické podmienky skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby mimo sídla úradu [Formát .rtf, veľkosť 87 kb]

 

 

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky