Oslava príchodu GDPR a kreácie Európskeho Výboru pre ochranu údajov v dňoch 24. – 25.05.2018

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dňa 24.05.2018 sa uskutočnila koktailová recepcia v Bibliotéke Solvay, Brusel, ktorej sa zúčastnili eurokomisárka Věra Jourová, poslanec Európskeho Parlamentu Jan Philipp Albrecht, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov Giovanni Buttarelli, predsedníčka Pracovnej skupiny WP29 Andrea Jelinek, a napokon, zástupcovia zo všetkých členských štátov. Mnohí zo zúčastnených zohrali aktívnu úlohu pri GDPR rokovaniach a sú hrdí na to, že po dlhých rokovacích procesoch dosiahli úspech.

 

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky