Oznam k medializovaným informáciám súvisiacim so stratou petičných hárkov z magistrátu hlavného mesta

Plná verzia stránky
2020 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky