Oznámenie ukončenia používania informačného systému

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Ak prevádzkovateľ skončil svoju činnosť alebo ukončil spracúvanie osobných údajov alebo odpadol dôvod oznamovacej povinnosti, je potrebné oznámiť ukončenie používanie informačného systému prostredníctvom príslušného formuláru obdobne ako pri plnení oznamovacej povinnosti.  


Vo formulári je potrebné uviesť najmä svoje identifikačné údaje, názov informačného systému, v ktorom prevádzkovateľ ukončil spracúvanie osobných údajov, identifikačné číslo a dátum skončenia spracúvania osobných údajov.