Podávanie žiadosti

<--break->

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sa podáva:

   a) písomne poštou na adresu:
                       Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
                       Hraničná 12, 820 07 Bratislava   

    b) osobne v podateľni úradu:
                       V pracovných dňoch od 9.00 – 12.00 hod.

   c) e-mailom na adresu: info@pdp.gov.sk

   d) on-line formulárom:

informácia
Adresa

    

Sprístupnenie
Poštou na adresu
2 + 2 =
Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a napíšte výsledok. Napríklad pre 1+3, napíšte 4
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky