POJMY "ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY" VERZUS "PRÁVA A SLOBODY" - A AKO ICH IDENTIFIKOVAŤ

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky