Postavenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov z pohľadu ochrany osobných údajov

Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky