Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu z pohľadu ochrany osobných údajov. Aktualizovaná verzia zo dňa 18.02.2020

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky