Pozastavenie poskytovanie utorkových telefonických konzultácií počas júla a augusta

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky