Pozastavenie poskytovanie utorkových telefonických konzultácií počas júla a augusta

Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky