Pozvánka na stretnutie zainteresovaných strán v oblasti práv dotknutých osôb

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dňa 4.11.2019 sa v Bruseli uskutoční podujatie k otázkam súvisiacich s právami dotknutých osôb organizované Európskym výborom pre ochranu údajov (EDPB).

Pozvánka je určená širokej verejnosti resp. zainteresovanej verejnosti – spoločnostiam, neziskovým organizáciám, advokátskym kanceláriám ako aj akademickej obci. Registrovať je možné tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CallForExpressionOfInterest_Open

Viac informácií sa dozviete v anglickej verzii pozvánky dostupnej tu: https://edpb.europa.eu/news/news/2019/edpb-stakeholder-event-data-subject-rights_sk

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami na pôde EDPB.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky