Práva dotknutých osôb

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Úrad na svojej web stránke vytvoril novú záložku Práva dotknutých osôb (dostupné na tomto odkaze), ktoré obsahujú stručný prehľad s praktickými príkladmi uplatnenia. Taktiež Úrad aktualizoval nezáväzný vzor žiadostí o uplatnenie jednotlivých práv dotknutých osôb. Súčasne Úrad vytvoril aj anglickú verziu web stránky s týmito informáciami (dostupné na tomto odkaze).

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky