Právne akty

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Informácie hýbu svetom. Ich osobitným, no o to cennejším druhom sú osobné údaje o každom z nás. Ich ochrana je zabezpečovaná vnútroštátnymi právnymi normami, medzinárodnými dohovormi a predpismi práva Európskej únie.

Kategória: 

Podobný obsah

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky