Právo na prístup k údajov v colnom informačnom systéme

Plná verzia stránky
2020 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky