Právo na prístup k údajov v colnom informačnom systéme

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky