Právo na prístup k údajov v colnom informačnom systéme

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Nižšie priložený dokument "Guide of Access to CIS" obsahuje kontaktné údaje na relevantné orgány v rámci Európskej únie, kde si môžete ako dotknuté osoby uplatniť svoje práva v rámci Colného informačného systému.

 

Dokument je prístupný aj na webovej stránke: https://edps.europa.eu/data-protection/supervision-coordination/customs-information-systems konkrétne https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-12_cis_guide_of_access_en.pdf

 

Bližšie informácie k uplatneniu si svojich práv v rámci Finančnej správy Slovenskej republiky nájdete na https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/ochrana-osobnych-udajov

 

Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky