Prenos do členských krajín EÚ/EHP

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Voľný pohyb osobných údajov medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie sa zaručuje. Slovenská republika neobmedzí ani nezakáže prenos osobných údajov z dôvodov ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb, najmä ich práva na súkromie v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.
V súčasnosti má Európska únia 28 členských štátov, ktorými sú:

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Holandsko
 • Chorvátsko
 • Írsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Luxembursko
 • Maďarská republika
 • Malta
 • Nemecko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rakúsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Spojené kráľovstvo
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Taliansko


Obdobný právny režim prenosu osobných údajov ako do členských štátov EÚ sa uplatňuje aj pri prenose do štátov, ktorými sú zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho priestoru. Ide o tieto štáty:

 • Nórsko
 • Island
 • Lichtenštajnsko.

Podobný obsah