Prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Tretie krajiny zaručujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov sú krajiny, ktoré Európska komisia označí týmto statusom vo svojom rozhodnutí. V súčasnosti ide o tieto krajiny:

 • Andorrské kniežatstvo
 • Argentína

 • Faerské ostrovy

 • Guernsey

 • Izrael

 • Jersey

 • Nový Zéland

 • Kanada (komerčné organizácie)

 • Ostrov Man

 • Švajčiarsko

 • Uruguajská východná republika

 • Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield)

 

Rozhodnutia Komisie o primeranej ochrane osobných údajov vrátane zoznamu krajín, ktorým boli vydané na základe článku 25 ods. 6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, nájdete pod nasledujcím odkazom: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.


Primeranosť úrovne ochrany osobných údajov sa hodnotí na základe všetkých okolností súvisiacich s prenosom. Osobitne sa pri tom posudzujú príslušné právne predpisy v cieľovej krajine vo vzťahu k povahe osobných údajov, účel a trvanie ich spracúvania.