Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ (čl. 24 – čl. 43)