Prihlasovanie na skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby v sídle úradu (Bratislava)

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
Zodpovedná osoba, skúška zodpovednej osoby - ZMENA

Od 15. apríla 2014 sa účinnosťou zákona č. 84/2014 Z. z. mení povinnosť prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb poveriť výkonom dohľadu zodpovednú osobu na možnosť poveriť výkonom dohľadu zodpovednú osobu.

Je na rozhodnutí prevádzkovateľa či výkonom dohľadu nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov poverí zodpovednú osobu.Krok 1- Výber termínu
  • vyberte termín a čas skúšky kliknutím na položku "termín skúšky"
  • vyplnte všetky povinné údaje v elektronickom formulári
  • po vyplnení formulára zvolte možnosť "Generovať PDF" a vytlačte ho
  • podpísaný výtlačok zaślite poštou na úrad
Po doručení Vašej žiadosti Vás budeme telefonicky/e-mailom informovať o potvrdení termínu a času skúšky. V určenom termíne sa dostavte na miesto výkonu skúšky a preukážte sa dokladom totožnosti.Čas:

Prihlásiť sa na skúšku je možné aj prostredníctvom vyplneného formulára zaslaného úradu poštou na adresu úradu. Po doručení Vašej žiadosti Vás budeme telefonicky/e-mailom informovať o termíne a čase skúšky za účelom jeho potvrdenia. V tomto prípade termín a čas skúšky navrhuje úrad.

Takto vyplnenú žiadosť možno odoslať na úrad aj v elektronickej podobe podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.

Krok 2 -Údaje o skúšanom
Adresa trvalého pobytu:

?

Doručovacia adresa

?Krok 3 -Údaje o zamestnávateľovi
Žiadosť o skúšku podáva:

?Krok 4 -sumár a potvrdenie