Príkladný zoznam informačných systémov osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Názov informačného systému osobných údajov**)

Poznámka

(k účelu spracúvania osobných údajov)

IS Marketing  podpora predaja: marketingové ponuky,  newsletter, informácie o produktoch a novinkách
IS Vernostný program  poskytovanie zliav, bonusov, vernostné programy,
IS Spotrebiteľská súťaž  organizovanie spotrebiteľských súťaží

*) Ak prevádzkovateľ nemá poverenú zodpovednú osobu

**) Uvádza sa výstižný názov, zodpovedajúci účelu spracúvania osobných údajov

 

Plná verzia stránky
2019 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky