Pripomienkové konania rok 2013

Plná verzia stránky
2018 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky