Pripomienkové konania úradu rok 2017

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Predbežná informácia a pripomienkové konanie k vyhláške úradu č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

 

Predbežná informácia PI/2017/3

 

Medzirezortné pripomienkové konanie LP/2017/453

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky