Príručka k Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („Privacy Shield“)

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dňa 21.09.2016 Európska komisia vydala príručku k Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („Privacy Shield“).

 

 

Príručka je dostupná v slovenskom jazyku :

Úplné znenie v slovenskom jazyku

 

 

Zoznam organizácií zapojených do Privacy Shieldu je dostupný na webovom sídle ministerstva obchodu

https://www.privacyshield.gov/welcome

 

 

Znenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12.07.2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je dostupné v slovenskom jazyku:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&qid=1474632007901&from=SK

 

 

Základné dokumenty k Privacy Shieldu sú dostupné v anglickom jazyku:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky