Príručka pre orgány pri odoberaní odtlačkov prstov pre Eurodac

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

FRA (Agentúra Európskej únie pre základné práva) a Eurodac SCG pripravili informačný leták o práve na informácie pre žiadateľov o azyl a migrantov, ktorým sú odoberané odtlačky prstov na účely EURODAC-u. Tento leták pomáha úradníkom a orgánom informovať zrozumiteľným a prístupným spôsobom žiadateľov o azyl a migrantov o spracúvaní ich odtlačkov prstov v systéme Eurodac. Eurodac je  centralizovaný systém EÚ obsahujúci údaje o odtlačkoch prstov štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátneho občianstva, ktorí žiadajú o azyl v niektorom z členských štátov EÚ.

 

Informačný leták je dostupný zatiaľ len v anglickom jazyku  en_Right to information_Guide for authorities when taking fingerprints for Eurodac. Pripravuje sa aj jeho slovenská verzia, ktorú vzápätí po preklade  zverejníme.

Slovenčina