Privacy Shield

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Dňa 12.07.2016 Európska komisia vydala vykonávacie rozhodnutie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA   (tzv. Štít na ochranu osobných údajov  medzi EÚ a USA , v anglickom jazyku označený ako „EU – U.S. Privacy Shield“).  Rozhodnutie je účinné dňom vydania.

 

Predmetným rozhodnutím sa  odstránila právna neistota pri prenosoch osobných údajov z EÚ do USA, ktorá vznikla po vyhlásení predchádzajúceho rozhodnutia Komisie (2000/520/ES) o bezpečnom prístave („Safe Harbour“) Európskym súdnom dvorom v prípade Maximiliam Schrems vs. Data protection Commissioner za neplatné.  


Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA  je právny rámec pre transatlantické výmeny osobných údajov na obchodné účely medzi EÚ a USA.  Európska komisia potvrdila, že Štít na ochranu osobných údajov poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov poskytovaných z EÚ do USA pre spoločnosti zapísané v zozname Štítu na ochranu osobných údajov, a je teda nástrojom zaisťujúcim právne záruky pre takto poskytnuté osobné údaje.

 

Cieľom Štítu na ochranu osobných údajov je umožniť jednoduchší prenos osobných údajov z EÚ do USA a zároveň poskytnúť ochranu týmto osobným údajom a možnosť dotknutých osôb jednoduchšie si uplatniť svoje práva pred príslušnými inštitúciami.

 

Zoznam organizácií zapojených do Privacy Shieldu je dostupný na webovom sídle ministerstva obchodu https://www.privacyshield.gov/welcome.

 

...

 

...

 

...

Slovenčina
Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 210.26 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 104.37 KB

Súbor application/pdf, veľkosť súboru: 355.83 KB ... ... ...

Plná verzia stránky
2020 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky