Project byDesign pre malé a stredné podniky

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Grécky dozorný orgán implementoval „Project byDesign“, ktorý má slúžiť na uľahčenie súladu so všeobecným nariadením o ochrane údajov, ktorý je špecificky navrhnutý pre malé a stredné podniky (MSP) a na podporu ochrany údajov v produktoch a službách MSP, ktoré sa týkajú informačno-komunikačných technológií (IKT). Tento projekt je hradený z prostriedkov EÚ a môže byť užitočný aj pre slovenské MSP.

Cieľom projektu je:

  1. ponúknuť online súbor nástrojov prispôsobených najmä pre MSP, ktoré im spolu so súborom šablón základných dokumentov môžu pomôcť pri vykonávaní opatrení potrebných na dosiahnutie súladu so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Viac informácií o tejto časti projektu sa dozviete na webovej stránke https://www.dpa.gr/en/byDesign_onlinetoolkit_en.

  1. vyvinúť špecificky navrhnutý komplexný školiaci program na ochranu údajov so zameraním na vývojárov a iné zainteresované strany produktov a služieb IKT. Projekt byDesign je zameraný na vyškolenie odborníkov, ako aj na študentov univerzít, čo by v Grécku viedlo ku zvýšeniu kultúry ochrany údajov naprieč spektrom IKT. 

Viac informácií o tejto časti projektu sa dozviete na webovej stránke https://www.dpa.gr/en/byDesign_guidance_documentation

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky