Rada Európy

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Rada Európy je najstaršia politická organizácia, ktorá vznikla v roku 1949 a združuje viac ako 40 krajín. Jedným z hlavných dôvodov vzniku Rady Európy bola potreba ochrany ľudských práv, najmä práva na súkromie, po II. Svetovej vojne. Po roku 1989 Rada Európy pôsobila ako ochranca ľudských práv v postkomunistických krajinách Európy a poskytovala im svoje skúsenosti v tejto oblasti. Výsledkom práce Rady Európy je niekoľko právne záväzných zmlúv a dohovorov, z ktorých mnohé sú otvorené aj pre nečlenské krajiny, ako napr. v oblasti ľudských práv a ochrany údajov. V súčasnosti Rada Európy pracuje na novelizácii Dohovoru č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov.

 

Poštová adresa je:

Secretariat of the Convention on Data Protection
DG I - Human Rights and Rule of Law
Data protection and Cybercrime Division
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

 

Viac informácií nájdete na stránke Rady Európy, ktorá je zameraná na ochranu údajov.

Kategória: