Ratifikácia a uloženie ratifikačných listín protokolu CETS 223

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Slovenská republika ratifikovala Protokol (CETS 223), ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS 108). Ratifikačná listina bola 15. júna 2023 uložená veľvyslankyňou Stálej misie SR pri Rade Európy v Štrasburgu u zástupcu generálnej tajomníčky Rady Európy.

 

Slovenská republika je 25. štátom, ktorý ratifikoval protokol CETS 223.

 

Viac informácií nájdete na webovom sídle Rady Európy:

Convention 108+ a 25th ratification: Slovakia - Data Protection (coe.int)

Chart of signatures and ratifications of Treaty 223

 

Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov upravený pozmeňujúcim protokolom CETS 223 sa označuje ako modernizovaný dohovor alebo aj Dohovor 108+.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky