Reforma EÚ v oblasti ochrany údajov -lepšie práva na ochranu údajov pre európskych občanov

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky