Rešpektujúca komunikácia v online prostredí

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) Vás pozýva na online podujatie s názvom Rešpektujúca komunikácia v online prostredí“, ktoré sa bude konať 28.9.2023; 17:30 – 19:00.

 

O večernej škole informuje NKS aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/4Tx7zhPhv

 

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/82271622543 

 

Lektorkou bude Mgr. Lucia Macaláková, programová koordinátorka a lektorka z organizácie digiQ – Digitálna inteligencia.

 

Online prostredie vyvoláva v ľuďoch pocit anonymity a neviditeľnosti, stierajú sa mnohé hranice v komunikácii. Môže to mať vplyv na duševné zdravie, rozdeľovať spoločnosť, či viesť až k šíreniu nenávisti. Je dokázané, že od slov vedie priama cesta k činom, a aj správanie sa na internete má veľký presah do reálneho života. Preto hovoríme o potrebe rešpektovania a láskavosti k druhým aj v online prostredí, ale aj o stanovovaní si vlastných hraníc.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky