Riešenie bezpečnostných incidentov - webinár

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Úrad na ochranu osobných údajov SR v spolupráci so špecialistami firmy Istrosec Vás pozýva na Webinár, ktorý bude zameraný riešenie bezpečnostných incidentov. Dozviete sa praktické informácie aké druhy incidentov prevládajú, ako máte reagovať a vysporiadať sa bezpečnostným incidentom.

 

Hlásenie bezpečnostných incidentov.

 

·         Ako nahlasovať incident

·         Najčastejšie druhy incidentov za posledné roky

 

 • Aké sú najčastejšie typy
  • Prienik
  • Únik dát (Data Breach)
  • Ransomware
 • Ako možno detegovať že sa stal bezpečnostný incident

 

Reakcia na incidenty

 • Prvé kroky po detekcii kybernetického incidentu
  • Zamedzenie šírenia
  • Reaktívne činnosti v prvých 2 – 4 – 6 hodinách
  • Následné aktivity v prvých 24 – 48 hodinách
 • Ďalšie kroky
  • Vyčistenie (Eradication)
  • Obnova (Recovery)
 • Zabezpečenie infraštruktúry pred ďalším prienikom
 • Aktivity po vyriešení bezpečnostného incidentu

Prezentáciu si môžete stiahnuť nižšie

Slovenčina