Schengenský priestor

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Úrad na svojej web stránke vytvoril novú záložku Schengenský priestor, kde sa okrem všeobecných informácií nachádzajú v jednotlivých záložkách aj informácie o právach dotknutých osôb v schengenskom informačnom systéme, vo vízovom informačnom systéme, vrátane informácií k Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov ako aj dostupných publikácií. Súčasne Úrad vytvoril aj anglickú verziu web stránky s týmito informáciami. Zároveň sa o právach dotknutých osôb v schengenskom informačnom systéme dozviete viac aj v rómskom jazyku.

Čítať viac   Read more

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky