Skúšky na výkon zodpovednej osoby už úrad nevykonáva

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Podľa nariadenia GDPR a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov už úrad nevykonáva skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby, nakoľko tieto nie sú nariadením GDPR  ani zákonom č. 18/2018 Z. z. ustanovené a potrebné na to, aby osoba mohla zastávať pozíciu prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom určenej zodpovednej osoby. V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti čl. 37 ods. 5 nariadenia GDPR alebo § 44 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. kedy prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ  zodpovedá za to, koho poverí výkonom funkcie zodpovednej osoby.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky