Slovenská republika pristúpila k dodatkovému protokolu k Dohovoru 108

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Slovenská republika dňa 17.12.2019 pristúpila k Protokolu č. 223 k Dohovoru Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (Dohovor 108). Slovensko sa tak stáva 38. krajinou, ktorá tento dodatkový protokol podpísala. Protokol má za cieľ zmodernizovať pôvodný dokument v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti vývoja techniky, umelej inteligencie a IT sektora všeobecne.  

 

viac sa dozviete na: https://www.coe.int/en/web/data-protection/-/the-slovak-republic-signed-convention-108-

Slovenčina
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky