Správa o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25.5.2018 až 24.5.2019

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny na svojej  61 schôdzi vzal na vedomie Správu o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25.5.2018 až 24.5.2019  (číslo parlamentnej tlače 1662) o čom vydal uznesenie č. 141 zo 17.9.2019.

Celé znenie správy je dostupné na webovom sídle úradu v časti Výročné správy úradu.

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky