Správa o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25.5.2019 až 31.12.2019

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky