Správa o stave ochrany osobných údajov za rok 2021

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky