Správa z EDPB „Cookies banners task force“

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na januárovom plenárnom zasadnutí správu o výsledkoch práce špeciálnej pracovnej skupiny s názvom „Cookie banner task force“, ktorá vznikla za účelom koordinácie príslušných úradov na ochranu osobných údajov pri vybavovaní veľkého množstva sťažností od neziskovej organizácie NOYB.

 

Sťažnosti obsahovali upozornenia na rovnaké/podobné nedostatky cookie bannerov, ktoré EDPB vo svojej správe označil ako typ A-K a ktoré odzrkadľujú praktiky v nastavení cookie bannerov na webových stránkach naprieč EÚ. EDPB rozhodol  prijať spoločnú pozíciu pre výklad ustanovení smernice ePrivacy a všeobecného nariadenia o ochrane údajov v súvislosti s tvrdeniami sťažovateľov  na  nedostatky cookie bannerov.

 

Upozorňujeme, že závery predstavujú minimálne požiadavky na cookie bannery (lišty) a každý kompetentný orgán (v podmienkach SR je to Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb) bude každý cookie banner a každú webovú stránku posudzovať samostatne.

 

Výsledná správa je dostupná v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-01/edpb_20230118_report_cookie_banner_taskforce_en.pdf

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky