Sprievodca ochranou údajov pre malé podniky

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

EDPB spustil Data Protection Guide for small business (sprievodca ochranou údajov), aby pomohol vlastníkom malých podnikov na ich ceste k zosúladeniu s ochranou údajov. Cieľom príručky je zvýšiť povedomie o všeobecnom nariadení o ochrane údajov a poskytnúť praktické informácie malým a stredným podnikom o dodržiavaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov v dostupnom a ľahko zrozumiteľnom formáte.

 

Príručka je v súčasnosti dostupná v angličtine a časom bude sprístupnená aj v iných jazykoch EÚ.

 

Guide/Sprievodca je dostupný na tomto odkaze: Data Protection Guide

 

Viac informácií sa dočítate v tlačovej správe EDPB: EDPB Launches Data Protection Guide for small business.

Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky