Štandardné zmluvné doložky

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Ďalším nevyhnutným predpokladom okrem existencie primeraného právneho základu je pre zákonný prenos osobných údajov do krajiny neposkytujúcej primeranú úroveň ochrany aj využitie štandardných zmluvných doložiek ustanovených rozhodnutím Komisie.

 

Štandardné zmluvné doložky sa aplikujú tak, že sa zapracujú do zmluvy o prenose osobných údajov ako jej neoddeliteľná časť a to bez ohľadu na to, či ide o vzťah prevádzkovateľ - prevádzkovateľ alebo vzťah prevádzkovateľ - sprostredkovateľ. Predmetná zmluva o prenose osobných údajov môže obsahovať aj iné doložky a ustanovenia, tieto však nesmú odporovať ani obchádzať samotné štandardné zmluvné doložky. Rozšírenie štandardných zmluvných doložiek pokiaľ ide o ochranu osobných údajov sa neposudzuje ako vykonanie zmien.

 

Štandardné zmluvné doložky je možné nájsť v nižšie uvedených odkazoch na príslušné rozhodnutia Európskej komisie: