Štandardné zmluvné doložky pre sprostredkovateľov

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dánsky dozorný orgán (Datatilsynet) prijal štandardné zmluvné doložky pre sprostredkovateľov podľa čl. 28 ods. 8 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Prijaté štandardné zmluvné doložky predstavujú súbor záruk, ktoré sa majú použiť v tom znení, v akom boli prijaté, keďže ich cieľom je ochrana dotknutých osôb a zmiernenie špecifických rizík súvisiacich so základnými zásadami ochrany údajov. Tieto štandardné zmluvné doložky nie je možné použiť na prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Ide o nezáväzný vzor, ktorý môžu prevádzkovatelia a sprostredkovatelia používať, aby si splnili povinnosť uzavrieť sprostredkovateľskú zmluvu podľa čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov aj v podmienkach Slovenskej republiky.
 
 
Štandardné zmluvné doložky sú dostupné v slovenskom jazyku v časti Formuláre, vzory -> vzor Štandardné zmluvné doložky pre sprostredkovateľov.
 
 
Štandardné zmluvné doložky sú dostupné aj v iných jazykových verziách na tomto odkaze.
Slovenčina
Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky