Stanovisko č. 1_2017 k navrhovanému nariadeniu o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002_58_ES

Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky