Stanovisko Global Privacy Assembly k sledovaniu kontaktov

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Global Privacy Assembly, ktorej členom je aj Úrad na ochranu osobných údajov, vydala Stanovisko výkonnej rady k sledovaniu kontaktov.

 

V stanovisku uvádzajú základné otázky, ktoré by si mali prevádzkovatelia aplikácii v súvislosti so sledovaním kontaktov položiť pred samotným spustením aplikácie:

 

  • Prijali ste prístup špecificky navrhnutej ochrany súkromia?
  • Vykonali ste posúdenie rizík ochrany súkromia? Je toto hodnotenie aktuálne?
  • Zaoberali ste sa bezpečnosťou, zárukami a nevyhnutnosťou centralizovaných aj decentralizovaných modelov?
  • Mali ste otvorený a konštruktívny dialóg s príslušným orgánom na ochranu údajov?
  • Ste transparentní voči používateľom, vrátane poskytovania jasného vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo oznámenia, ak to vyžaduje zákon?
  • Ste transparentní spôsobom, ktorý uľahčuje verejnú diskusiu?
  • Je vaša aplikácia na sledovanie kontaktov dočasná a ak už ju nepotrebujete, údaje odstránite?
  • Máte v úmysle uchovať údaje pre výskum vo verejnom záujme? Ak áno, aké záruky ochrany súkromia boli prijaté a predpokladá sa anonymizácia vo fáze návrhu?
  • Máte zavedený postup na prehodnotenie dôsledkov na ochranu súkromia, ak sa navrhuje zmena funkcií?

 

Stanovisko v plnom v anglickom jazyku znení nájdete tu: https://globalprivacyassembly.org/contact-tracing-statement/

Plná verzia stránky
2022 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky